Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2006021414200338
Kategória:AED
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Tínedžerská kultúra a literatúra pre tínedžerov : (druh, žáner, téma, estetika, hodnota)
Zdroj:Slovo o slove [11] : zborník Katedry komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty v Prešove
Vydavateľské údaje:Prešov : Katedra komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity, 2005
Lokácia:S. 159-165
ISBN:80-8068-362-X
Ohlas:[4] MIŽENKOVÁ, Antónia 2006. Jedenásty ročník Slova o slove. In Slovenský jazyk a literatúra v škole . 2006, roč. 52, č. 5-6, s. 186.
Ohlas:[4] KVOKAČKA, Adrián 2008. Estetické a umelecké dimenzie literárneho diela – estetický zážitok a (seba)poznanie. In Jazyk a literatúra v škole : zážitok a poznanie : [zborník z medzinárodnej konferencie Jazyk a literatúra v škole - zážitok a poznanie, 18.-19.10.2007 v Prešove]. [Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied], 2008, s. 220. ISBN 978-80-8068-788-5.