Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2006021413423592
Kategória:AFD
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Tradičné a moderné v literatúre o literatúre : (nečasové dotyky autora, textu a čitateľa)
Zdroj:Medziliterárnosť: kontexty a autorská poetika textu : zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v Prešova 21.-22. októbra 2004
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005
Lokácia:S. 35-41
ISBN:80-8068-368-9