Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2006021413042010
Kategória:AED
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Ad rem literárnovedného a kultúrneho poznania
Zdroj:Kultúra a súčasnosť 2
Vydavateľské údaje:Nitra : Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF, 2005
Lokácia:S. 129-132
ISBN:80-8050-859-3