Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2006021411481629
Kategória:EDI
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Genologické premeny v slovesnom umení
Zdroj:Kultúra a súčasnosť 2
Vydavateľské údaje:Nitra : Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF, 2005
Lokácia:S. 123-124
ISBN:80-8050-859-3