Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2006021411420164
Kategória:AFD
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Mediálny text - umelecký text (autentické a diferenčné v stratégii textu)
Zdroj:Médiá a text
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2005
Lokácia:S. 281-289
ISBN:80-8068-408-1
Ohlas:[2] CHRENKOVÁ, Z., RUSŇÁKOVÁ, L. 2018. Text as an artifact - theoretical-methodological reflection. In Marketing identity : digital mirrors - part II. Trnava : Faculty of Mass Media Communication, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, 2018, s. 252. ISBN 978-80-8105-985-8.