Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2006021411375857
Kategória:AFC
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Epika estetických a filozofujúcich projekcií (stratégia subjektu v próze Jána Johanidesa)
Zdroj:Jezyk i literatura slowacka w perspektywie slowianskiej : studia slowacko-polskie ofiarowane profesor Marii Honowskiej
Vydavateľské údaje:Kraków : Wydawnictwo Universytetu Jagiellonskiego, 2005
Lokácia:S. [299]- 304
ISBN:83-233-1921-9
Ohlas:[3] POSPÍŠIL, Ivo 2006. Slovenský jazyk a literatura v slovanských souvislostech. In Opera Slavica : slavistické rozhledy. 2006, vol. 16, no. 2, s. 52.