Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2006021311054729
Kategória:AFC
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Komunikácia ako čitateľova syntéza sémantiky a literárnej estetiky umeleckého textu : (na texte adaptovanej ľudovej rozprávky)
Zdroj:Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Komunikace s dětmi ve společné Evropě : sborník příspevků z odborného semináře pořádaného katedrou českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU a Kabinetem literatúry pro mládež, jazykové a literární komunikace KČJL PdF OU 26.listopadu 2004
Vydavateľské údaje:Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2004
Lokácia:S. 5-8
ISBN:80-7368-001-7