Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2006020914101031
Kategória:N/A
Autor:Andričíková Markéta (100%)
Názov:Variácie sna v autorskej rozprávke
Zdroj:Dotyky české a slovenské literatury pro děti a mládež
Vydavateľské údaje:Slavkov u Brna : Bedřich Maleček BM Typo, 2004
Lokácia:S. 43-48
ISBN:80-903339-2-3
Ohlas:[4] TOMAN, Jaroslav 2005. Slovenská reflexe literatury pro děti a mládež v současném českém kontextu (1993-2003). In Medziliterárnosť: kontexty a autorská poetika textu : zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v Prešove 21.-22. októbra 2004. Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005, s. 16.