Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Hofierka Jaroslav (33%)
Autor:Šúri Marcel (33%)
Autor:Cebecauer Tomáš (33%)
Názov:Rastrové digitálne modely reliéfu a ich aplikačné možnosti
Zdroj:Prírodné vedy. Folia geographica 2
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, 1998
Lokácia:S. 208-217
Ohlas:[4] Erózna ohrozenosť a erodovanosť územia v JV časti Spišskej Magury. In Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae. Geographica. Supplementum no. 3 [CD-ROM]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2005, s. 673.