Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFB
Autor:Babotová Ľubica (100%)
Názov:Variabilita obrazu muža v próze Anatolija Kralyckého
Zdroj:Slovanský romantizmus - obraz človeka v slovanskom romantizme : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v Banskej Bystrici 11. novembra 2004
Vydavateľské údaje:Banská Bystrica : Filologická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2005
Lokácia:S. 123-131
ISBN:80-8083-070-3