Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2006011116081979
Kategória:BDF
Autor:Žolnová Jarmila (100%)
Názov:Úroveň komunikačnej klímy v stredných odborných učilištiach pri reedukačných domovoch pre mládež
Zdroj:Prevencia : informačný bulletin zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov v rezorte školstva
Lokácia:Roč. 4, č. 3 (2005), s. 52-56
ISSN:1336-3689