Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.2005121315433223
Kategória:FAI
EditorŽiaková Eva (100%)
Názov:Psychosociálne aspekty sociálnej práce
Vydavateľské údaje:Prešov : Pavol Šidelský - Akcent Print, 2005
Rozsah:232 s.
ISBN:80-969274-2-6
Ohlas:[4] VAVREČKOVÁ, Viera 2005. Supervízia v odbornej praxi. [1. vyd.]. Ružomberok : Katolícka univerzita, 2005, s. 39.
Ohlas:[4] BALOGOVÁ, Beáta 2005. Seniori. 1. vyd. Prešov : AKCENT PRINT, 2005, s. 157.