Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.017096
Kategória:AFD
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Písané dejiny slovenskej literatúry a kríza literárnovedného výskumu na konci 20. storočia
Zdroj:Kultúra a súčasnosť : zošity č. 4//2004
Vydavateľské údaje:Nitra : Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF, 2004
Lokácia:S. 11-30
ISBN:80-8050-751-1
Ohlas:[3] ZELENKA, Miloš 2006. Literární věda na prahu 21. století (poststrukturalistické alternativy). In Od teorie jazyka k praxi komunikace : sborník prací členů Katedry českého jazyka literatury. České Budějovice : Pedagogická fakulta, Jihočeská univerzita, 2006, s. 66-67.
Ohlas:[4] VARGOVÁ, Zuzana 2009. Kapitoly zo slovenských kultúrnych kontaktov v prvej polovici 19. storočia. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009, s. 157. ISBN 978-808094-493-3.
Ohlas:[4] VARGOVÁ, Zuzana 2011. O literárno-filozofických "náhľadoch" Ľ. Štúra. In Literárny romantizmus. Nitra : Fakulta stredoeurópskych štúdií UKF v Nitre, 2011, s. 115. ISBN 978-80-8094-425-4.