Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.017054
Kategória:BDF
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Ján Hollý a literárna výchova
Zdroj:Slovenský jazyk a literatúra v škole : časopis pre otázky jazyka a literatúry
Lokácia:Roč. 50, č. 7-8 (2004), s. 207-210
ISSN:1335-2040
Ohlas:[4] MIHALKOVÁ, Gabriela 2017. Podoby slovenského literárneho romantizmu. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2017, s. 334. ISBN 978-80-555-1766-7.