Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.017051
Kategória:AED
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Subjekt ako následok času, priestoru a pohybu (Teorémy Jána Lenča)
Zdroj:Slovo o slove [10] : zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2004
Lokácia:S. 51-58
ISBN:80-8068-290-9
Ohlas:[4] OLOŠTIAK, M., GIANITSOVÁ, L. 2005. Desiaty ročník Slova o slove. In Slovenský jazyk a literatúra v škole : časopis pre otázky jazyka a literatúry. 2005, roč. 51, č. 5-6, s. 180.