Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.016839
Kategória:BED
Autor:Andreanský Eugen (100%)
Názov:Úvod
Zdroj:Filozofia a život - život filozofie : zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej v rámci 6. výročného stretnutia SFZ v dňoch 16.-18. septembra 2004 v Prešove
Vydavateľské údaje:Bratislava : Iris, 2004
Lokácia:S. 11-12
ISBN:80-89018-78-5