Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Babotová Ľubica (100%)
Názov:Idea slovanstva v kultúre Rusínov-Ukrajincov
Zdroj:Fenomén slovanstva I. : jeho filozofické, teologické, politologické a literárnohistorické reflexie na Slovensku
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2004
Lokácia:S. 156-164
ISBN:80-8068-280-1