Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.016362
Kategória:BED
Autor:Zubal Pavol (100%)
Názov:K sprostredkovaniu literatúry. Z hľadiska problematiky "inakosti" literárnych textov v rozdielnom kultúrnom priestore
Zdroj:Inonárodné sociokultúrne fenomény a cudzojazyčné vzdelávanie : zborník vedeckých prác z medzinárodnej konferencie
Vydavateľské údaje:Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004
Lokácia:S. 328-332
ISBN:80-8069-366-8