Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.016343
Kategória:AFD
Autor:Alcnauer Július (100%)
Názov:Poznatky študentov o počítačoch a počítačovom systéme (analýza výsledkov časti vstupného dotazníka)
Zdroj:Zborník z V. vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
Vydavateľské údaje:Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa, 2004
Lokácia:S. [286]-289
ISBN:80-8050-670-1