Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.016172
Kategória:BDF
Autor:Žolnová Jarmila (100%)
Názov:Úroveň manuálnych zručností žiakov autistov s mentálnym postihnutím v špeciálnych základných školách
Zdroj:Informácie ZPMP v SR
Lokácia:Roč. 12, č. 4-5 (2004), s. 30-31
ISSN:1335-8197
Ohlas:[4] PODHÁJECKÁ, Mária 2008. Edukačnými hrami poznávame svet. 3.rozš., preprac. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2008, s. 216. ISBN 80-8068-797-7.