Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.015911
Kategória:AFD
Autor:Žemberová Viera (50%)
Autor:Bilasová Viera (50%)
Názov:Umelecký text ako priesečník literárnej estetiky a filozofie : (po vertikále stratégie textu Etely Farkašovej)
Zdroj:Filozofia a/ako umenie : zborník z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 28.1.2004 (pri príležitosti životného jubilea Etely Farkašovej) na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UK v Bratislave
Vydavateľské údaje:Bratislava : FO ART, 2004
Lokácia:S. 163-169
ISBN:80-88973-14-7