Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.015320
Kategória:AFD
Autor:Alcnauer Július (50%)
Autor:Vasiľová Darina (50%)
Názov:Kultúrne dedičstvo Prešovského kraja ako zdroj rozvoja cestovného ruchu a jeho internetová prezentácia
Zdroj:IX. medzinárodná konferencia o cestovnom ruchu na tému Cestovný ruch v procese európskej integrácie a globalizácie : zborník prednášok z konferencie
Vydavateľské údaje:[Banská Bystrica : Dom techniky ZSVTS, 2004]
Lokácia:S. 42-45
ISBN:80-230-0170-1
Ohlas:[3] KIRETA, Š., FERENČÍK, M. 2009. Peculiarities of spa hotel management - case study of Slovakia. In HotelLink : a hotel, restaurant and gastronomy business journal, ISSN 1451-5113. 2009, vol. 10, no. 13-14, s. 290.