Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Antoničová Irena (100%)
Názov:Estetická výchova v rodine
Zdroj:Aktuálne trendy v teórii výchovy : zborník príspevkov z medzinárodného vedecko-teoretického seminára
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied PU, 2004
Lokácia:S. 234-238
ISBN:80-8068-256-9
Ohlas:[4] Kompetencie v predškolskej edukácii. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2012, s. 139. ISBN 978-80-555-0592-3.