Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.014420
Kategória:AFB
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Noetika a estetika raných próz Ladislava Balleka : (kontextové a interpretačné poznámky)
Zdroj:Literárne dielo Ladislava Balleka : zborník z literárnovednej konferencie uskutočnenej 23. októbra 2002
Vydavateľské údaje:Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2003
Lokácia:S. 7-12
ISBN:80-8055-787-X
Ohlas:[4] LAUČEK, Anton 2004. Obraz ženy vo výrobnej próze prvej polovice päťdesiatych rokov. In Slovenský jazyk a literatúra v škole. 2004, roč. 51, č. 3-4, s. 77.
Ohlas:[4] BARIAKOVÁ, Zuzana 2005. Literárne dielo Ladislava Balleka. In Slovenský jazyk a literatúra v škole : časopis pre otázky jazyka a literatúry. 2005, roč. 51, č. 9-10, s. 308.
Ohlas:[4] HOCHEL, Igor 2005. Príbeh ako princíp. Ladislav Ballek. 1. vyd. Bratislava : Literárne infromačné centrum, 2005, s. 174.