Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.014391
Kategória:AFD
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Noetický a sémantický priesečník medzi prózou a esejou Ladislava Balleka
Zdroj:Komunikácia a text : zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Františka Ruščáka, CSc., v dňoch 15.-16. novembra 2001 v Prešove
Vydavateľské údaje:Prešov : Náuka, 2003
Lokácia:S. 148-152
ISBN:80-89038-21-2