Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.014387
Kategória:AED
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Kompozičné stratégie a naračné modely v krátkej próze : (na próze Heleny Dvořákovej, Jany Bodnárovej, Etely Farkašovej)
Zdroj:Slovo o slove [9] : zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2003
Lokácia:S. 28-36
ISBN:80-8068-119-6
Ohlas:[4] GIANITSOVÁ, L., OLOŠTIAK, M. 2004. Deviate Slovo o slove. In Slovenský jazyk a literatúra v škole. 2004, roč. 50, č. 5-6, s. 182.
Ohlas:[4] PETRÍKOVÁ, Martina 2011. Medzitextový priestor prózy. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, s. 97. ISBN 978-80-555-0403-2.