Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.013416
Kategória:AFD
Autor:Žolnová Jarmila (100%)
Názov:Stav školskej integrácie postihnutých žiakov vo vranovskom okrese v školskom roku 2001/2002
Zdroj:Príprava učiteľov elementaristov v novom storočí : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Prešov 26.-27.9.2002
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta PU, 2003
Lokácia:S. 270-272
ISBN:80-8068-146-5
Ohlas:[3] HUČÍK, Ján 2010. Mentální postižení. In Základy inkluzivní pedagogiky : dítě s postižením, narušením a ohrožením ve škole. Praha : Portál, 2010, s. 266. ISBN 978-80-7367-679-7.
Ohlas:[4] HUČÍK, Ján 2011. Edukácia osôb s mentálnym postihnutím v inklúzii. 1. vyd. Liptovský Ján : PROHU, s.r.o., 2011, s. 87. ISBN 978-80-89535-00-2.
Ohlas:[3] HUČÍK, J., HUČÍKOVÁ, A. 2011. Žiak s mentálnym postihnutím v školskej integrácii. In Inovace činnosti SPC při posuzování speciálních vzdělávacích potřeb dětí, záků a studentů se zdravotním postižením : národní konference I. : sborník příspěvků. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 38. ISBN 978-80-244-2773-7.
Ohlas:[4] HUČÍK, Ján 2013. Edukácia žiakov s mentálnym postihnutím. In Osoby s mentálnym postihnutím a spoločnosť. Liptovský Ján : PROHU, 2013, s. 145. ISBN 978-80-89535-13-2.