Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Kónya Peter (100%)
Názov:Prešovské evanjelické kolégium v období protireformácie
Zdroj:Prešovské evanjelické kolégium v kontextoch európskeho historického a filozofického vývinu
Vydavateľské údaje:Prešov : ManaCon, 1998
ISBN:80-85668-73-4
Ohlas:[4] Prešovské evanjelické kolégium a jeho osobnosti. 1. vyd. Prešov : FHPV PU, 2003, s. 99.