Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.011645
Kategória:AFB
Autor:Alcnauer Július (100%)
Názov:Poznatky študentov o informačných sieťach
Zdroj:Zborník z III. vedeckej konferencie doktorandov
Vydavateľské údaje:Nitra : Fakulta prírodných vied UKF, 2002
Lokácia:S. 81-84
ISBN:80-8050-501-2
Ohlas:[4] VASIĽOVÁ, Darina 2004. Informačné kompetencie v systéme vzdelávania učiteľov dejepisu. In XXII. mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov : Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 2004.