Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.009447
Kategória:AED
Autor:Abrahamowicz Danuta (33%)
Autor:Papierz Maryla (33%)
Autor:Sabol Ján (33%)
Názov:Zabíjanie králikov M. Válka po polsku
Zdroj:Kontinuita romantizmu : vývin - súvislosti - vzťahy
Vydavateľské údaje:Bratislava : Slovensko-poľská komisia humanitných vied, 2001
Lokácia:S. 162-167
ISBN:80-967991-8-5