Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.009032
Kategória:BDF
Autor:Žiaková Eva (50%)
Autor:Čechová Júlia (50%)
Názov:Možnosti psychologickej a sociálnej pomoci onkologickým pacientom
Zdroj:Práca a sociálna politika : odborno-metodický mesačník pre otázky zamestnanosti, trhu práce, sociálnych vecí a rodiny
Lokácia:Roč. 9, č. 9 (2001), s. 17-19
ISSN:1210-5643
Ohlas:[4] KOČIŠOVÁ, A., WAGNEROVÁ, M. 2007. Psychosociálne aspekty zvyšovania kvality života onkologických pacientov. In Acta chemotherapeutica : časopis Slovenskej chemoterapeutickej spoločnosti SLS (SCHS), ISSN 1335-0579. 2007, roč. 17, č. 1-2, s. 64.