Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Antoničová Irena (100%)
Názov:Spolupráca rodiny a školy v zmenených spoločenských podmienkach
Zdroj:Rodina v spoločenských premenách Slovenska : zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Prešov 21. septembra 2000
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta PU, 2001
Lokácia:S. 218-224
ISBN:80-8068-034-5
Ohlas:[4] Emocionálna inteligencia a tvorivá výučba. Prešov : Privatpress, 2002, s. 187. ISBN 80-968608-3-6.