Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.008394
Kategória:AFD
Autor:Andričíková Markéta (50%)
Autor:Andričík Marián (50%)
Názov:K problematike prekladu autentických detských textov
Zdroj:Vnútrotextové priestory textu v literatúre pre deti a mládež : zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 18.-20.10.2000 v Prešove
Vydavateľské údaje:Prešov : Náuka, 2001
Lokácia:S. 226-229
ISBN:80-89038-06-9
Ohlas:[3] HARČARÍKOVÁ, Petra 2009. Research on narratives. In Sučasni doslidženňa z inozemnoji filolohiji. Vypusk 7 : zbirnyk naukovych prac. Užhorod : Užhorodskyj nacionaľnyj universytet, 2009, s. 103.