Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Antoničová Irena (50%)
Autor:Krajčová Nadežda (50%)
Názov:Názory učiteľov na možnosti plnenia úloh humanizácie vo výchovno-vzdelávacom procese
Zdroj:Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien : (riziká, problémy, perspektívy)
Vydavateľské údaje:Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2001
Lokácia:S. 228-231
ISBN:80-8068-037-X