Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Furdík Juraj (100%)
Názov:Zmeny v jazykových podsystémoch (čiastkových normách). Slovotvorné zmeny
Zdroj:Slovenský jazyk : najnowsze dzieje jezyków slowianskich
Vydavateľské údaje:Opole : Uniwersytet Opolski, 1998
Lokácia:S. 52-68
Ohlas:[4] Okazionalizmy v hovorenej slovenčine. Prešov : Náuka, 2000, s. 108. ISBN 80-968202-8-1.