Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFC
Autor:Antoňáková Darina (100%)
Názov:Jazykovaja i rečevaja frazeologija tavtologičeskogo charaktera
Zdroj:Reflexie aktuálneho výskumu ruského jazyka : zborník referátov
Vydavateľské údaje:Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 1999
Lokácia:S. 85-91
ISBN:80-8050-279-X
Ohlas:[4] Specifika perevoda slovackich exkursionnych textov na russkij i belorusskij jazyk. In Preklad a tlmočenie 8. Preklad a tlmočenie v interdisciplinárnej reflexii : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie dňa 15. mája 2008 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009, s. 172. ISBN 978-80-8083-745-7.
Ohlas:[4] Umelecké preklady zo slovenčiny do bieloruštiny. In Literatúra v medzikultúrnych vzťahoch : zborník materiálov z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v dňoch 20.-21. mája 2008. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, 2008, s. 192. ISBN 978-80-8068-864-6.