Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.005942
Kategória:AED
Autor:Zubal Pavol (100%)
Názov:Obava pred fantáziou?
Zdroj:Acta Paedagogicae. Annus 1
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity, 2000
Lokácia:S. 31-36
ISBN:80-88885-70-1
Ohlas:[3] PUCHALOVÁ, Ingrid 2005. Literatúra, jej dramatizácia a mediálny svet. In Inovatívní tendence v kurikulu studijního oboru "Učitelství německého jazyka pro základní školy". Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2005, s. 40.
Ohlas:[4] PASTERNÁKOVÁ, Lenka 2006. Súčasný pohľad učiteľov na dnešnú školu. In Technológia vzdelávania : [príloha časopisu Slovenský učiteľ] . 2006, roč. 14, č. 3, s. 15.