Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.005514
Kategória:AAA
Autor:Kuzmišin Peter (100%)
Názov:Podnik a podnikanie v trhovom prostredí
Vydavateľské údaje:Ostrava : Ethics, 2000
Rozsah:415 s.
ISBN:80-902713-0-8
Ohlas:[4] TEJ, Juraj 2001. Súčasné trendy vo výchove k podnikaniu. In Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien. Prešov : Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, 2001, s. 371.
Ohlas:[4] ROHÁČ, Ján 2002. Základné pojmy z teórie práva a všeobecná charakteristika vybratých odvetví slovenského právneho systému. Prešov : FHPV PU, 2002, s. 106. ISBN 80-8068-093-0.
Ohlas:[4] ŠIMKOVÁ, Helena 2002. Podnikové hospodárstvo. Košice : TU, 2002, s. 100. ISBN 80-7099-827-X.
Ohlas:[4] KRAVČÁKOVÁ, Gabriela 2002. Kvalita pracovného života v rôznych štádiách vývoja podniku. In Kvalita života a ľudské práva v kontextoch sociálnej práce a vzdelávania dospelých. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2002, s. 551.
Ohlas:[4] ŠTEFKO, Róbert 2002. Personálny manažment zvyšujúci konkurenčnosť organizácie implementáciou marketingových nástrojov. In Manažment v podmienkach reštrukturalizácie organizácií a riadenia ľudských zdrojov. Prešov : Filozofická fakulta PU, 2002, s. 143.
Ohlas:[3] ŠTEFKO, Robert 2003. The marketing of University, analysing the organisational markets, and the student-recruitment process. In Opere et Studio pro Oeconomia. 2003, vol. 1, no. 2, s. 92.
Ohlas:[4] KUZMIŠINOVÁ, Viera 2003. Malé a stredné podniky ako prvok podnikateľského prostredia Prešovského kraja. In Podnikateľské prostredie a regionálne aspekty rozvoja. Prešov : ManaCon, 2003, s. 85.