Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.005114
Kategória:AFC
Autor:Žemberová Viera (50%)
Autor:Bilasová Viera (50%)
Názov:K žánrovému kontextu próz pre mládež Júliusa Barča-Ivana
Zdroj:Druhový a žánrový kontext v epike pre deti a mládež : zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 31.9.-2.10.1998 v Prešove
Vydavateľské údaje:Prešov : Náuka, 1999
Lokácia:S. 91-98
ISBN:80-968202-3-0