Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.004564
Kategória:AAB
Autor:Aleš Pavel (40%)
Autor:Belejkanič Imrich (60%)
Názov:Pohľady do dejín pravoslávnej dogmatickej teológie
Vydavateľské údaje:Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity, 1999
Rozsah:210 s.
ISBN:80-88722-48-9
Ohlas:[4] PRUŽINSKÝ, Štefan 2005. Niektoré vlastnosti Cirkvi. In Pravoslávny teologický zborník XXVIII (13). Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2005, s. 100. ISBN 80-8068-358-1.
Ohlas:[4] PRUŽINSKÝ, Štefan 2005. Najdôležitejšie poslanie Cirkvi. In Pravoslávny teologický zborník XXVIII (13). Prešov : Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2005, s. 107. ISBN 80-8068-358-1.
Ohlas:[3] BAUDIŠOVÁ, Jana 2008. Učení o svaté Boží Trojici. In Hlas pravoslaví. 2008, roč. 63, č. 6, s. 18.
Ohlas:[4] ŠIP, Maroš 2009. Fenomén Trojica v kontexte alternatívnych religióznych foriem. In Pravoslávny teologický zborník XXXIV (19). Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, 2009, s. 108. ISBN 978-80-8068-998-8.