Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFB
Autor:Antoničová Irena (100%)
Názov:Humanizácia výchovy v predškolských zariadeniach
Zdroj:Výchova a vzdelávanie na prelome tisícročí : zborník z vedeckej medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie, 14.-16. októbra 1998 Košice-Herľany
Vydavateľské údaje:Košice : Katedra filozofie, pedagogiky a psychológie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, 1999
Lokácia:S. 162-164
ISBN:80-7097-365-X
Ohlas:[3] Metodyka wychowania. Toruň : Wydawnictvo Adam Marszalek, 2001, s. 197. ISBN 83-7174-949-X.