Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.003591
Kategória:BED
Autor:Andričík Marián (100%)
Názov:Hranice prekladateľskej iniciatívy vo vzťahu k štýlu autora a jeho prístupu k látkovej skutočnosti v detektívnej próze
Zdroj:Druhový a žánrový kontext v epike pre deti a mládež : zborník materiálov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 31.9.-2.10.1998 v Prešove
Vydavateľské údaje:Prešov : Náuka, 1999
Lokácia:S. 190-192
ISBN:80-968202-3-0