Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BCI
Autor:Bajtoš Ján (60%)
Autor:Hambalík Alexander (40%)
Názov:Didaktika laboratórnych predmetov : experimentálny učebný text grantového projektu VEGA Vysokoškolská pedagogika pre učiteľov - inžinierov podľa európskych štandardov
Vydavateľské údaje:Bratislava : Slovenská technická univerzita, 1998
Rozsah:44 s.
ISBN:80-227-1088-1
Ohlas:[4] HAMBALÍK, A. et al. 1999. Príprava a skúsennosti z realizácie výučby predmetu materiálne didaktické prostriedky. In Schola '99. Bratislava : STU, 1999, s. 36.
Ohlas:[4] KOSTELNÍK, Ján 1999. Pilotné štúdium vysokoškolskej pedagogiky a jeho hodnotenie. In CO-MAT-TECH '99. Trnava : STU, 1999, s. 710.
Ohlas:[4] KOSTELNÍK, J. 1999. Riešenie projektu "Vysokoškolská pedagogika pre učiteľov-inžinierov podľa európskych štandardov". In Schola '99. Bratislava : STU, 1999, s. 56.
Ohlas:[3] KOSTELNÍK, Ján 1999. Studium der hochschulpädagogik für lehrer-ingenieure an der Slowakischen Technischen Universität in Bratislava. In IGIP – Report. 1999, no. 25, s. 36.
Ohlas:[3] KOSTELNÍK, Ján 1999. Pedagogy courses for engineering educator at the Slovak TU in Bratislava. In IGIP – Report. 1999, no. 25, s. 87.