Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:N/A
Autor:Babjak Ján (100%)
Názov:Rehole a kongregácie na Slovensku
Vydavateľské údaje:Trnava : Dobrá kniha, 1998
Rozsah:367 s.
ISBN:80-7141-183-3
Ohlas:[6] KRASNOVSKÝ, B. 1998. Svedectvo o bohatom duchovnom živote. In Slovo. 1998, roč. 30, č. 12, s. 14.
Ohlas:[6] LUČANSKÁ, Ľ. 1998. Zasvätený život dnes. In Katolícke noviny. 1998, roč. 112, č. 31, s. 15.
Ohlas:[6] ŠIMONČIČ, Jozef 1999. Rehole a kongregácie na Slovensku. In Viera a život. 1999, roč. 9, č. 2, s. 158.
Ohlas:[4] ZEMKO, Pavol 2000. K nepublikovanej autobiografii... In Z chalúpky na Úvetrí. Martin : Rímskokatolícky úrad, 2000, s. 144.