Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.002811
Kategória:AED
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Július Barč-Ivan : (náčrt spoločenského a literárneho kontextu autora a jeho tvorby)
Zdroj:Miscellanea Anno 1998
Vydavateľské údaje:Prešov : Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV, 1998
Lokácia:S. 167-177
ISBN:80-968115-9-2
Ohlas:[6] KAČMÁROVÁ, Beáta 2000. Acta Collegii Evangelici Prešoviensis III. Miscelanea Anno 1998. In Tvorba T. 2000, roč. 10 (19), č. 1-2, s. 82.