Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BDF
Autor:Grešlík Vladislav (100%)
Názov:Naši nacionaľni skarby v Slovaččyni (21)
Zdroj:Nove žytťa : týždenník Zväzu Rusínov-Ukrajincov SR
Lokácia:48, č. 41-42 (1998), 48, s. 7