Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BCB
Autor:Tibenská Eva (25%)
Autor:Patráš Vladimír (25%)
Autor:Sedláková Marianna (25%)
Autor:Sabol Ján (25%)
Názov:Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl. Učebnica. 2. diel
Vydavateľské údaje:Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 1998
Rozsah:64 s.
ISBN:80-7158-164-X
Ohlas:[4] LIPTÁKOVÁ, Ľudmila 2003. Leska a bieda slovotvorného učiva na jednotlivých stupňoch školského vzdelávania. In Slovo o slove [9] : zborník Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity. Prešov : PF PU, 2003, s. 130.