Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.002366
Kategória:AED
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:O autonómnosti žánru a kompetencii motívu v autorskej rozprávke
Zdroj:Literatúra pre deti a mládež v procese I : rozprávkový žáner
Vydavateľské údaje:Nitra : Filozofická fakulta UKF, 1998
Lokácia:S. 77-86
ISBN:80-8050-160-2
Ohlas:[4] STANISLAVOVÁ, Zuzana 1999. Spoločenská próza slovenskej literatúry pre deti a mládež v 90. rokoch. In Literatúra pre deti a mládež v procese 2. Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, 1999, s. 45.
Ohlas:[3] STANISLAVOVÁ, Zuzana 2000. Vývinové trendy v slovenskej literatúre pre deti a mládež dnes. In Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Ostrava : Pedagogická fakulta OU, 2000, s. 24.