Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:FAI
Autor:Babjak Ján (50%)
Autor:Kušnír Pavol (50%)
Názov:Zostali verní. 1 : osudy gréckokatolíckych kňazov
Vydavateľské údaje:Košice : Byzant, 1997
Rozsah:134 s.
ISBN:80-85581-16-7
Ohlas:[6] SIROCHMAN, E. 1998. Zostali verní – kniha o gréckokatolíckych kňazoch. In Slovo. 1998, roč. 30, č. 1, s. 14.
Ohlas:[6] RAKÚSOVÁ, Gabriela 1999. Zostali verní. In Slovo. 1999, roč. 31, č. 9, s. 15.
Ohlas:[6] RAKÚSOVÁ, Gabriela 1999. Zostali verní. In Listy časové i nadčasové. 1999, roč. 12, č. 2, s. 26.
Ohlas:[6] RAKÚSOVÁ, Gabriela 1999. Zostali verní. In Verbum. 1999, roč. 10, č. 4, s. 99-100.
Ohlas:[4] ŠTURÁK, Peter 1999. Dejiny gréckokatolíckej cirkvi v Československu v rokoch 1945-1989. Prešov : Petra, 1999, s. 195.
Ohlas:[6] CORANIČ, Jaroslav 2000. Zostali verní. In Viera a život. 2000, roč. 10, č. 1, s. 75-76.
Ohlas:[4] LETZ, Ján 2000. Russnák (Rusznák), Mikuláš (Nikolaj). In Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000, s. 1183.
Ohlas:[4] ANTANÁZ, C. 1999. Redemptoristi v Stropkove v rokoch 1921-1999. Michalovce : Misonár, 1999, s. 42.