Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:PU.Prešov.001590
Kategória:BDF
Autor:Andričík Marián (100%)
Názov:O preklade niektorých zriedkavejších metier
Zdroj:Romboid : literárnokritický mesačník
Lokácia:Roč. 33, č. 2 (1998), s. 50-55
Ohlas:[4] ZAMBOR, Ján 2000. Preklad ako umenie. Bratislava : UK, 2000, s. 222.
Ohlas:[4] ZAMBOR, Ján 2000. Preklad ako umenie. Bratislava : UK, 2000, s. 143.
Ohlas:[4] ZAMBOR, Ján 2000. Preklad ako umenie. Bratislava : UK, 2000, s. 207.
Ohlas:[4] VALCEROVÁ, Anna 2000. V labyrinte vzťahov. Prešov : FF PU, 2000, s. 88. ISBN 80-8068-011-6.
Ohlas:[4] KUSÁ, Mária 2004. Preklad ako súčasť dejín kultúrneho priestoru. 1. vyd. Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2004, s. 166.
Ohlas:[4] VALCEROVÁ, Anna 2004. Poézia jemných odlišností. In Preklad a tlmočenie 6 : zborník z medzinárodnej konferencie v dňoch 21. a 22. apríla 2004 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica : Filologická fakulta UMB, 2004, s. 63.